un hemisferi en una cabellera

Deixa’m mossegar-te llargament
les trenes feixugues i negres.
Quan et rosegue els cabells eslàstics i rebels,
em sembla que menge records.


Baudelaire (fragment de X. Berenguel)

 

passejant barcelona