un ram

un ram de palmeres,
per tu,
aixoplugar-te entre les fulles
d'una llar feta de cafè,
rajolins d'oli
i estones de finestra.
un ram de llunes,
per tu,
cobrir-te amb el tel del vespre
vivint entre les cames.
m'encanta el soroll
que deixes a les rajoles
de casa meva.

Comencem una nova vida
 

passejant barcelona