neguit

la mà callada de la nit ha omplert les celles de paraules
incòmodes, la lluna s'ha fos.
regalima la foscor de l'habitació humida una demanda
que no arriba
entre els llavis velats.
hi ha una cançó que sona a través de la finestra
i estic tractant d'endevinar de quina es tracta però
la melodia arriba a pegats.
com alguna cosa que s'ha de reparar faig
creus amb les puntes dels dits freds a les rajoles.
podries explicar-me per què marxes a les muntanyes?
 

passejant barcelona