de coses per fer quan les tardes s'escurcen

llibres
La vida amb en Jan, Marianne Fredriksson
L'herència d'Eszter, Sándor Márai
Usos amorosos de la postguerra española, Carmen Martín-Gaite
El castell de sorra, Iris Murdoch

cançó

teatre
La plaça del diamant, Mercè Rodoreda
(obra de Benet i Jornet al TNC)

bloc
blocs de lletres (premi lletra'07)

pel·lis
sylvia, de John Brownlow
 

passejant barcelona